Hjem

Du er nå inne på vår nye hjemmeside. Her finner du informasjon om oss. Hvis du lurer på noe vedrørende hva vi tilbyr av tjenester tar du kontakt på skjemaet, og vi svarer så fort vi kan. Fallet For Alle er en av tilbyderne Nes Kommune har tegnet avtale med de neste fire årene etter anbudsrunde i 2019. I februar 2020 skal vi i møte med Nes Kommune for å avklare hvilke behov de har i framtida. Det betyr at tilbudene våre vil bli utvidet. Vi oppdaterer hjemmesiden vår etter dette møtet.

Du kan også følge oss på facebook.