Alternativ opplæringsarena utgår som tilbud fra høsten 2021.

Vi er Inn På Tunet-godkjent gjennom Matmerks klassifiseringssystem KSL(kvalitetssikring i landbruket). Vi er også godkjent gjennom Hestesenteret på Starum sitt godkjenningssystem Bransjestandard hest, og i 2019 inngikk vi avtale med Nes kommune om levering av tjenestene våre gjennom anbudskonkurranse de neste fire årene.

Dette tilbudet går ut av vårt sortement.

Vi har per idag avtaler med begge ungdomsskolene og en barneskole i Nes om alternativ opplæring. I tillegg til dette har vi avtale med en psykiatrigruppe som benytter seg av tilbudet vårt. Ta gjerne kontakt for å høre mer om løsningene for hele grupper eller enkeltelever. Vi tilpasser opplæringen etter opplæringsloven.

Klasserom over stallen, hvor vi har teoriundervisningen og spiser lunsj.
I klasserommet finnes også et kjøkken. Her lærer elevene å lage mat.
Stallen. Her foregår læring av stell og omgang med hestene.
Uteklasserommet. Vi bruker naturen rundt gårdene til all undervisning. Vi tilstreber å lære elevene bærekraftig matproduksjon, om kortreist mat og utnytting av egne ressurser.

Alle elever i grunnskolen i Norge er sikret opplæring etter egne evner gjennom Opplæringsloven. Her i Fallet For Alle kan vi hjelpe elever med mestring av arbeidsoppgaver de gjør sammen med oss lærerne og i gruppe med medelever. Vi har en teoretisk gjennomgang på starten av dagen. Denne teorien inneholder noe lesing, regning og skriving tilpasset den enkeltes nivå. Nivået legges etter elevens IOP-plan som er utarbeidet av sakkyndige i Pt(pedagogisk tjeneste i kommunen), faglærer på skolen og pedagogen her i Fallet. Mange av våre elever føler en sterk grad av mestring ved praktiske arbeidsoppgaver, enten alene eller i liten gruppe. Antall elever her i Fallet er 8 elever per skoledag. Elevene deles inn i to grupper før lunsj; en gruppe oppe i klasserommet som lager lunsj til alle og en gruppe nede i stall og fjøs som steller dyra. Etter lunsj jobber vi videre med ulike oppgaver. Alle oppgavene er gjenstand for emner i teoriundervisningen alle dager. Det er lett for elevene å relatere seg til teorien rundt oppgavene når man er kjent med hva, hvordan og hvorfor det er slik.