Avlastning

Vi tilbyr avlastning til de som trenger det, rett og slett. Ulike årsaker ligger bak behovet for avlastning. Ta kontakt med Tildelingsenheten i kommunen din for å finne ut om du har rett til et slikt vedtak. Barnevernet er også en aktør i vårt marked. Samme gjelder der; ta kontakt med de. Vi har samarbeid med Nes, Eidsvoll og Aurskog kommune, Familiens hus i Nes og private.

Avlastningen for barn og unge foregår på helger gjennom hele året og ukedager i skoleferiene. Ungene deltar på alle aktivitetene på gården. Ungene finner stor glede og mestring i å delta på arbeidsoppgavene, spesielt rundt dyrene. De deler rom.

Tidlig demente er en gruppe vi ønsker å tilby avlastning til. Tilbudet vil inneholde dagligdagse oppgaver fra gardsdrifta. Det vil bli vedhogst, fiske, turer i skog og mark, og samvær med likesinnede. Noen ganger er det nok for en bruker å bare være. Og her kan man det. Nydelig luft, stillhet, kubjeller, fuglesang til kaffekoppen kan tilbys. I februar 2020 skal vi i dialog/møte med Nes kommune. Der vil det bli en avklaring på behovene kommunen har for å tilby avlastning til ulike familier med et slikt behov. Ta kontakt med din kommune hvis du tenker at dette gjelder deg.

Stua. Denne gården ligger rett sør for hovedgården/hovedbølet Sør-Fallet. Vi har sti mellom tunene, som er 70 m.