Avlastning

Vi tilbyr avlastning til de som trenger det, rett og slett. Ulike årsaker ligger bak behovet for avlastning. Ta kontakt med Tildelingsenheten i kommunen din for å finne ut om du har rett til et slikt vedtak. Barnevernet er også en aktør i vårt marked. Samme gjelder der; ta kontakt med de. Vi har samarbeid med Nes, Eidsvoll og Aurskog kommune, Familiens hus i Nes og private.

Avlastningen for barn og unge foregår på helger gjennom hele året og ukedager i skoleferiene. Ungene deltar på alle aktivitetene på gården. Ungene finner stor glede og mestring i å delta på arbeidsoppgavene, spesielt rundt dyrene. De deler rom.

Tidlig demente er en gruppe vi ønsker å tilby avlastning til. Tilbudet vil inneholde dagligdagse oppgaver fra gardsdrifta. Det vil bli vedhogst, fiske, turer i skog og mark, og samvær med likesinnede. Noen ganger er det nok for en bruker å bare være. Og her kan man det. Nydelig luft, stillhet, kubjeller, fuglesang til kaffekoppen kan tilbys. Ta kontakt med din kommune hvis du tenker at dette gjelder deg.

Stua. Denne gården ligger rett sør for hovedgården/hovedbølet Sør-Fallet. Vi har sti mellom tunene, som er 70 m.