Fasiliteter

Fallet For Alle, Stua, består hovedhus, grisehus, stabbur og låve med stall. Gården ligger i Nes Kommune, Akershus Fylke. Det er fylkes- og kommunal vei helt frem til gården. Vi har fiber- og 5G-dekning.

Stua består av et hovedhus med garasje, stabbur og låve, samt et lite grisehus. Alle hus i Stua er satt i stand til moderne standard med universell utforming på hovedhuset, samt vannbåren varme i alle gulv i første etasje.  Det er også fiber og 5G-dekning her for utvikling av IKT-kompetanse og strømming av tjenester og undervisning.

Stallen har tre hestebokser, vaskemuligheter, og salrom. Lagerplass for flis og fôr innendørs gjør jobben enkel i stallen. Salrommet har varme for tørking av utstyr. Hestene har oppvarmet drikkevann ute i luftegården hele vinteren. De kommer inn hver kveld for å hvile i stallen i hver sin ren og tørr hesteboks. Denne stallen er en såkalt kald stall; her er det litt lunere enn ute. Hestene får oppvarmet drikkevann inne i boksene sine, de har tørre, rene bokser alene, og det er et fint salrom hvor alt utstyret blir oppbevart og tørket etter bruk.

På sommeren har vi store beiter til alle dyra. Vann drikker dyra her rett fra Fallåa, som gir friskt vann hele sommeren.

Toalett og kjøkken er lokalisert i hovedhuset. Der vil det også være mat- og helseundervisning.

                                                                                              

Teddy; en flott arbeidskollega for alle.