Fasiliteter

Fallet For Alle består av to garder; Sør- Fallet og Stua. Sør-Fallet er garden min mann overtok på odel i 2003, hvor familien Fallet bor. Stua er nabogarden vi kjøpte i 2010. Denne garden ligger 70 meter gåavstand unna Sør- Fallet. Begge gardene ligger i Nes Kommune, Akershus Fylke.

På tunet til Sør-Fallet finnes et hovedhus, en kårbolig, et vognskjul med stall og lager samt klasserom i andre etasje over stallen, et stabbur, en garasje og et fjøs. Stua består av et hovedhus med garasje, stabbur og låve, samt et lite grisehus. Alle hus i Stua er satt i stand til moderne standard med universell utforming på hovedhuset, samt vannbåren varme i alle gulv i første etasje. 

Stallen har fem hestebokser, vaskemuligheter, toalett og salrom. Lagerplass for flis og fôr innendørs gjør jobben enkel i stallen. Salrommet har varme for tørking av utstyr.

Fjøset er lokalisert i den gamle møkkakjelleren. Veggene er den gamle gråsteinsmuren som ble satt opp for mange år siden. Gulvet er hellende slik at det er tørt i fjøset hele vinteren. Kuene kan gå ut og inn av fjøset som de selv ønsker hele vinteren. På sommeren har vi store beiter til alle dyra. Vann drikker dyra her rett fra FAllåa, som gir friskt vann hele sommeren.

Klasserommet er lokalisert over stallen. Dette er et rom på ca 50m2 med fullverdig kjøkken som brukes til opplæring i mat&helsefaget i skoletiden. Her samles også elevene til litt teoriundervisning og lunsj alle skoledager.