Individuelle tilpasninger

Vi tilpasser opplegget etter brukerens egne ønsker. Vi har en unik arena rundt tunet og gårdene forøvrig som vi bruker som opplæringsarena. Her velger en selv hva en vil gjøre. Grupper og enkeltbrukere blir veiledet hele tiden av kyndige som har erfaring med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Det er kun fantasien som setter grenser for hvilke aktiviteter en kan gjøre i Fallet. Vi har mye tilgjengelig utstyr som kan benyttes for å eksempelvis ri og kjøre hest, stelle kuer og fore griser(om sommeren). Dyra trenger også mat og stell, dette er aktiviteter som brukere av arenaen er velkommen til å delta på. Måltider gir rom for samtaler om ulike temaer, og her kan en benytte både innendørs kjøkken og bålpanne til dette formålet. Turer i skogen er også en rekreasjonsmulighet vi kan tilby. Lek og moro er lett tilgjengelig på en slik plass, og det er veldig gøy å leke gjemsel hos Fallet For Alle 🙂

Det er også stille og rolige forhold her, slik at de som ønsker å være her alene vil få mulighet til det. Dette er en plass for personlig utvikling såvel som oppøving til bedre gruppedynamikk. For noen er det nok å bare være, noe det er muligheter for her. Interaksjonen mellom dyr og mennesker er unikt, og dype bånd kan knyttes dem imellom.

Psykisk helse er aktuelt og viktig. Her i Fallet For Alle finnes mange muligheter for å styrke psykiske helse.

Vi har hester som passer de fleste, og kan tilby både ridning og kjøring i samvær med veileder. Ta gjerne kontakt for informasjon og tilbud 🙂