Individuelle tilpasninger

Vi tilpasser opplegget etter brukerens egne ønsker. Vi har en unik arena rundt tunet og gårdene forøvrig som vi bruker som opplæringsarena. Her kan man velge hva man vil gjøre. Grupper og enkeltbrukere blir veiledet hele tiden av kyndige som har erfaring med ulike funksjonsnedsettelser og diagnoser. Oppgavene man kan velge i er det bare fantasien som setter grenser for. Vi har mye tilgjengelig utstyr som kan benyttes for å f.eks. ri og kjøre hest, stelle kuer, fore griser og kaniner, ta en tur i vedskogen og gjøre aktiviteter ute alene eller med andre. Det kan være gjerding for dyra, stell av fjøs og stall, lage lunsj, ha koselige samtaler om aktuelle temaer og lek og moro. Det er veldig gøy å leke gjemsel på en slik plass som Fallet For Alle. Det er også stille og rolige forhold her slik at de som ønsker å være her alene vil få mulighet til det. Dette er en plass for personlig utvikling såvel som oppøving til bedre gruppedynamikk.

Psykisk helse er aktuelt alltid. Her i Fallet For Alle finnes mange muligheter for å styrke psykiske helse.