Ridetur og kjøretur

Dette er et tilbud for alle. Vi tilpasser turene etter ferdighetsnivå. Vi er en liten stall med tre hester. Du velger lang eller kort tur. Alle turene går i nærområdet fra tunet. Det kan være etter veien eller etter stiene i skogen. Det kan være en lett tur eller mer krevende for de som er øvet. Turene kan inneholde både trav og galopp.

Kjøreturene går etter veiene videre oppover mot Ihlangsvangen. Derfra går det ulike veistrekninger sommer og vinter hvor det er helt nydelig å kjøre hest. Her er det lite trafikk og man kan nyte naturen samtidig som man kjører en hyggelig tur. Det er mulighet for å sitte på eller evnt kjøre selv med slede på vinteren.

Alle turene kan gå over 1 time, 2 timer eller mer om det er ønskelig. Bare ta kontakt.